contact

xiaoxiao 小小
No.30 Lane 120 Tai An Rd. Chang Ning District Shanghai 200052
上海市长宁区泰安路120弄30号 邮编200052

e-mail:i@xiaoxiaoshanghai.net